Πιστοποίηση2020-11-10T15:01:02+02:00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΟΤ ISO 9001 : 2018

Στην εταιρεία ELATIRIO STROM Α.Β.Ε.Ε έχει απονεμηθεί πιστοποιητικό αξιολόγησης International Quality Certification, βάσει της συμμόρφωσής της με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001 : 2018 και έχει αναγραφεί στον κατάλογο πιστοποιημένων επιχειρήσεων της IQC, με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή και το εμπόριο στρωμάτων.